Perşembe , Şubat 25 2021
Ana sayfa / İslam / Cuma hutbeleri / “Var mı düşünüp öğüt alan?” : -22 Mart 2013 hutbesi-

“Var mı düşünüp öğüt alan?” : -22 Mart 2013 hutbesi-

“Kim Kur’an’dan bir harf okursa, onun karşılığında on hasene (sevap) vardır. ‘Eliflâmmîm’ bir harf demiyorum, ‘elif’ bir harf, ‘lâm’ bir harf ‘mîm’ bir harftir.” (Buhârî, Tarih, 1/216)

Muhterem Müslümanlar,

Rabbimiz, Kur’an’ı öğüt alınsın, düşünülüp hata ve günah olan şeylerden vazgeçilsin ve çirkin olan şeylerden uzak durulsun diye indirmiştir. Bütün bunlar için Kur’an üzerinde inceden inceye tefekkür etmemizi ve öğüt almamızı Allah Teâlâ Kamer suresinde bize şöyle haber veriyor: “Andolsun biz Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?” (Kamer suresi, 54:17) Ayrıca Allah (c.c.), bu surede tekrar tekrar, “Var mı düşünüp öğüt alan?” sorusunu ısrarla yöneltiyor; uyanık ve dikkatli olmamızı bizden istiyor. Bundan dolayıdır ki, bir Müslüman olarak, Kur’ân-ı Kerîm’le aramızı sıcak tutmamız, her hâl ve hareketimizi onun kontrolünde gerçekleştirmemiz ve onun mesajını duymamış herkese ulaştırmamız en büyük ödevimiz olmalıdır.

 

Kur’an’a hizmet, imanımızın bir gereğidir. Onu anlamak ve onunla hayatı bir düzene koymak dünya ve ahiret mutluluğumuzun anahtarıdır. Kur’an’a hizmetin birinci kademesi, onun kıraatini, yani okunmasını öğrenmektir. Kur’ân-ı Kerîm öyle bir kitaptır ki, okunan her harfi için bile sevap ve mükafat söz konusudur. Zira Allah Resȗlü (s.a.v.), “Kim Kur’an’dan bir harf okursa, onun karşılığında on hasene (sevap) vardır. ‘Eliflâmmîm’ bir harf demiyorum, ‘elif’ bir harf, ‘lâm’ bir harf ‘mîm’ bir harftir” buyurmuştur. (Buhârî, Tarih, 1/216)

 

Değerli Kardeşlerim,

İfade ettiğimiz gibi, Kur’an’a hizmetin ilk adımı, onu öğrenmek ve güzel bir şekilde okumaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz’e, Kur’an’ı tane tane oku!” (Müzzemmil suresi, 73:4) buyuruyor. Yani Allah’tan geldiği gibi, tecvid ve harflerine dikkat ederek oku buyuruyor. Öyle ise, bizler de onu okumayı öğrenmeli, güzel okuyanı dinlemeliyiz. Çünkü Kur’an’ı dinlemek de Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetlerinden biridir. İbn Me’sûd (r.a.) anlatıyor: Birlikte olduğumuz bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bana “Kur’an okur musun?” buyurdu. Ben “Ey Allah’ın resulü Kur’an sana inip dururken, benden Kur’an okumamı mı istiyorsun?” dedim. O, “Evet ben Kur’an’ı başkalarından dinlemeyi de severim” buyurdu. (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 35)

 

Muhterem Kardeşlerim,

Kurulduğu günden bu yana, her anlamda Kur’an’a hizmet etmeye kendisini adamış olan teşkilatımız, onun öğretilmesi ve en güzel şekilde okunması için de elinden gelen her şeyi son noktasına varıncaya kadar yapmaya çalışmaktadır. Bunun bir göstergesi olarak Kur’an’ın öğrenilmesini ve okunmasını teşvik sadedinde Kur’ân-ı Kerîm tilavet yarışmaları tertip edilmektedir ki, – Cenâb-ı Hakk’a hamdolsun – bu sene 25.sini, desteğiniz ve dualarınızla gerçekleştiri-yoruz. Bunu yaparken de sadece Kur’an’ın güzel okunmasına teşviki değil, anlayarak amel edilmesi noktasında da dikkatleri çekmeye çalışıyoruz ve “Var mı düşünüp öğüt alan?” sorusunu soruyoruz. Bu suretle de insanların yaşanan her şeyden ibret almalarını ve gafletten uzak olmalarını arzuluyoruz. Hem Kur’an üzerinde düşünmek, hem de tamamı İslam Toplumu Millî Görüş camilerinin ilim bahçelerinde yetişmiş, Kur’an bülbülleri olan yavrularımızı ve gençlerimizi dinlemek üzere 31 Mart 2013 Pazar günü Hagen’de buluşmaya bütün kardeşlerimizi davet ediyoruz.

 

IGMG İrşad Başkanlığı

Hakkında Hasim Angin

BİF Basın Yayın

İlgini Çekebilir

Camilerimiz ve Biz: 4 Nisan 2014 hutbesi

[printfriendly] “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve …