Pazartesi , Mart 1 2021
Ana sayfa / Haberler / Bölge haberleri / Toplumumuzun böyle bir merkeze ihtiyacı vardı

Toplumumuzun böyle bir merkeze ihtiyacı vardı

Belçika’da Türkiyeli göçmenleri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Belçika İslam Federasyonu (BİF) bu sene “Aile Okulu ve Danışmanlık Merkezi” (AODM)’ni açması ile yine yeni bir hizmete daha imza attı. Bu bağlamda AODM koordinatörü Esra Bayraktar hanım ve AODM psikoloğu Leyla Karaca hanım ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Gerçekleştirmek istediğiniz faaliyet hangi temel sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır?

Sağlıklı toplumun oluşması, sağlıklı aile yapısından başladığı bilinciyle, aile yapısı ve değerinin korunması ve güçlendirilmesinde ‘aile’nin eğitilmesi temel bir ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Aile yapısının ve değerinin farklı kültüre dayandığı Belçika toplumunun içinde yaşayan Türk ailelerinin Türk kültürüne dayalı danışmanlık ve aile eğitimine ihtiyacı yeterince karşılanmamakta olduğunu araştırmalar göstermektedir. Aile eğitim programımızla ve danışmanlık faaliyetimizle, Türk toplumumuzun aile yapısının zayıflamasını ve aile değerinin kaybolmasını frenlemek adına bir adımattığımızı düşünmekteyiz.

Faaliyetinizin yukarıda tanımladığınız temel sorunun yolaçtığı özel ihtiyaç ve sorunlar nelerdir?

Eşler arası iletişim problemi, ortak değerlerin bulunmaması, bilinçsiz eş seçimi, erken yapılan evliliklerin getirdiği sorunlar, ahlaki değerlerin kaybedilmesi, kaliteli birlikteliğin yaşanmaması, cinsellikle ilgili ve evlilikte cinsel problemler, eşler arası aldatmanın artışı, boşanmaların artışı, çocukların başarısız ve idealsiz yetişmesi, farklı kültüre ve tarihe sahip bir toplumun içinde yaşadığından dolayı kimlik çatışmasını aşamamış, kendisine faydalı olmadığı gibi toplumada faydalı olamayan gençlerin yetişmesi, ailelerin çocukların eğitiminde katkıda bulunamamaları, çocukların psikolojik sorunları aile yapısının ve değerinin zayıflamasının getirdiği sorun ve ihtiyaçlarıdır. Bu sebeple, aile yapısının ve değerinin kuvvetlendirilmesi için Belçika’da yaşayan Türk anne ve babanın ve adayların Türk kültürüne dayalı « aile eğitimi »alması büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Evliliğe hazırlık, aile hayatı, çocuk eğitim kursları ve aile, evlilik, çocuk, ergen, yetişkin ve eğitim danışmanlıkları husunda toplumsal duyarlılığın arttırılmasında, sorun çözme becerileri geliştirilmesinde ve ailenin sosyal refahının artmasında özel ihtiyaçların olduğunu düşünmekteyiz.

Faaliyetinizden beklenen etki nedir?

Faaliyetlerimizin kısa vadeli sonuçlarını şu şekilde belirledik: Ailenin güçlenmesinde çocuk, genç, yetişkin, bay, bayan her yaştaki vatandaşlarımızda hassasiyet oluşturmak, sağlam aile yapısının sağlam aile eğitiminden geçtiğinin bilincini kazandırmak, faaliyete katılımcı ailelerin hayat kalitelerini arttırmak, sağlıklı aile yapısı oluşturmak, sorunlarını kendi çözme becerisini kazandırmak.

Aile Okulu ve Danışmanlık Merkezinizden hangi faaliyetleri gerçekleştireceksiniz?

Merkezimiz iki farklı alanda hizmet sunacaktır. Biri Aile Okulu diğeri ise Psikolojik Danışmanlık. Psikolojik danışmanlık projemiz son zamanlarda temelleri sarsılan aile kurumunun güçlendirilmesi için, ailedeki her ferdin ihtiyaç duyduğu alanlarda, uzmanın yardımı ile bilgilendirme, yönlendirme ve sorun çözmeye yönelik bir çalışma olacaktır. Danışmanlık alanlarımız şunlardır: Çocuk, ergen, yetişkin, evlilik, aile, eğitim.

Danışmanlık hizmetinin Türkçe olması toplumumuz için çok büyük bir ihtiyaçtı. Araştırmalar, insanların duygularını ana dilleriyle daha güzel ifade ettiklerini gösteriyor. Insanlar neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini güzel bir şekilde ifade edebildikleri bir ortamda ancak anlaşılmanın hazzına ve rahatlığına varabilirler. Hizmetlerimizin ücretsiz olması ailelere kolaylık sağlayacaktır.

Aile okulu projesi ile temeli sağlam ailelerin kurulmasına yardımcı olmayı ümit ediyoruz. Boşanmaların hızla arttığı, aile kurumunun yozlaşıp anlamını yitirmeye başladığı günümüz şartlarında;

  • Bekar gençlerimizi evliliğe hazırlamayı,
  • Evli çiftlerimizi sağlıklı aile oluşturmalarına ve
  • Sağlıklı, başarılı, imanlı çocuk yetiştirmelerine yardımcı ve vesile olmayı hedefliyoruz.

Faaliyetlerinize talepler varmı?

Danışmanlık hizmetimizin startını verdik ve şimdiden çok yoğun talep olduğunu memnuniyetle muşahede ediyoruz.

Kurslarımızın startını ise 12 nisan 2014 tarihinde vereceğiz. Çocuk Eğitim Kursunun ilk iki seminerini psikoloğumuzun kendisi gerçekleştirecektir. Aile Hayatı ve Evliliğe Hazırlık Kurslarının katılımcıları ilk iki seminerde birlikte olacaklar ve seminercilerimizin arasında Avusturyadan çok değerli hocamız Mustafa Mullaoğlu bey teşrif edecekler, 26 nisan 2014 tarihindeki ikinci seminerimize ise Dr İhsan Şenocak bey Türkiyeden teşrif edecekler. Kurslarımızın kontenjanında yerlerimiz hala mevcut olduğundan kayıtlara devam ettiğimizi bildirmek isteriz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Furkan suresi 74. ayetinde şöyle buyruluyor: « Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl ». Bu doğrultuda Belçika Islam Federasyonu Aile Okulu ve Danışmanlık Merkezi olarak sunacağımız hizmetlerle göz aydınlığı yuvalar ve takvada önder aileler oluşturabilmeyi temenni ediyoruz.

(Koordinatör Esra Bayraktar ve Psikolog Leyla Karaca)

Hakkında Hasim Angin

BİF Basın Yayın

İlgini Çekebilir

Belçika İslam Federasyonu geleneksel kurumsal iftarını gerçekleştirdi

Belçika İslam Federasyonu geleneksel kurumsal iftarını gerçekleştirdi Belçika İslam Federasyonunun (BİF) 10 Mayıs 2019 tarihinde …