Cumartesi , Mart 6 2021
Ana sayfa / Teşkilat / Başkanlık

Başkanlık

BİF Başkanı, çalışmalarının tamamını BİF prensiplerine, tüzük ve yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapmak ve yaptırmaktan sorumludur.
BİF Başkanı, yapılan istişareler neticesinde, Genel Merkez’in tayiniyle 3 yıllık bir dönem için görevee gelir. Göreve geldiği ilk yıl deneme süresidir. İlk 3 yıllık dönem sonunda süresi 3’er yıllık uzatılabilir.
BİF Başkanı, yönetim kurulu listesini istişareler neticesinde olusturur ve Genel Merkezin onayına sunar. Genel Merkezin vereceği onaydan sonra BYK göreve başlar. Daha sonra olacak görev değişiklikleri ancak Genel Merkez’deki ilgili birimin onayı alınarak gerçekleştirilir.
BİF Başkanı, Yönetim kurulu üyelerinin tümünden sorumludur. Onların; vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur. Görevlerini aksatanları gerekli şekilde ikaz eder ve başarılı idarecileri takdir eder.
BİF Başkanı, BYK, GBYK üyeleri ve şube başkanları arasında koordineyi sağlar, çalışmalarında motive eder ve yönlendirir.  Göreve getirildiğinde çalışacağı bölge yönetim kurulu üyelerini ehil, dinamik ve davanın şuurunda olan kişilerden seçer.
BİF Yönetim Kurulu ile haftalık düzenli toplantılar yapar. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alır ve yeni çalışmalar için gerekli talimatları verir.
BİF Başkanı, Genel Merkez ile BYK ve şubeler arasında adeta bir köprü vazifesi görür. Genel Merkezden gelen bilgi ve talimatları gerek BİF Yönetim Kurulu üyelerine ve gerekse şube başkanlarına ileterek ilgili çalışmaların yapılmasını sağlar. Her BİF Yönetim Kurulu üyesi en az bir çalışma dönemi için göreve getirilir.
BİF Yönetim Kurulunda görevlendirilenlerden şube, cemiyet başkanlığı, şube yönetim kurulu üyeliği vb. görevlerde bulunanlar varsa, üç ay içerisinde diğer görevlerinden ayrılırlar.
BİF bazında yapılması gereken çalışmaları tespit edip çalışmalar için uygun proğramları hazirlatır ve gerekli planlamaları yaptırarak uygulamaya koyar.
BİF’teki kararlar istişareler yapıldıktan sonra başkan divanda veya BYK’da alınır. Alınan kararlar ilgili birimler tarafından uygulanır.
BİF Yönetim Kurulu üyelerinin herbirinin hizmet görevlerini eksiksiz yerine getirmelerini ve sorumlu oldukları şubelerinin çalışmalarına katılmalarını takip eder.
BİF çalışmaları ve gelişmeler hakkında Genel Merkez’e düzenli olarak bilgi ve rapor verir.  BİF Şube başkanlarının çalışmalarını zamanında ve eksiksiz yapıp yapmadıklarını takip eder. Şubeler arası gerekli diyalog ve koordinasyonun sağlanmasını temin eder.
BİF’in ihtiyaçlarına cevap verecek bir bölge merkezi oluşturur. Genel Merkez’den gelen tamim ve talimatları BYK’ya ve ilgili diğer birimlere bildirir. Tamimlerde şubeleri ilgilendiren konuları ayrıca yazılı veya sözlü olarak şubelere de bildirir ve takibini yapar.