Pazartesi , Mart 1 2021
Ana sayfa / İslam / Cuma hutbeleri / Kennis verwerven is een plicht -09/03/2012 Khutba-

Kennis verwerven is een plicht -09/03/2012 Khutba-

“Het verwerven van kennis is voor elke moslim verplicht, man of vrouw.” (Ibni Majah, Muqaddima, 17)

Geachte moslims,

“Het verwerven van kennis is voor elke moslim verplicht, man of vrouw.” (Ibni Majah, Muqaddima, 17), “Wijsheid (hikma) is het verloren goed van een gelovige (mu’min), hij eigent ze toe waar hij ze ook vindt” (Kashful Chafa, nummer 1157). Deze woorden tonen aan dat de boodschapper van Allah veel waarde hechtte aan kennisverwerving.

Vrouwen en mannen zijn even verantwoordelijk wanneer het gaat om het vergaren van kennis. Zo ook dragen ze – als Gods schepselen –  verantwoordelijkheden op alle gebieden van het leven. In Soera Ahzaab luidt hiertoe: “Voorwaar, de Moslims en de Moslima’s en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken – voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.” (Soera Ahzaab, [33:35])

Beste broeders en zusters,

Het vers toont aan dat vrouwen en mannen gelijk zijn wat betreft hun verantwoordelijkheden en hun beloningen. Vanuit dit perspectief zien we dat de huidige problemen betreffende vrouwenrechten niet eenvoudigweg religieus kunnen worden verklaard. We weten dat wanneer het ging om onderwijs en opvoeding onze profeet geen onderscheid maakte tussen mannen en vrouwen. Hij bekommerde zich persoonlijk om het onderwijs van vrouwen. Met Aisha (ra) en Umm Salama (ra) voorop, had de ehli beyt van onze profeet een grote invloed op het onderwijs van vrouwen. Aisha (ra) loofde de vrouwen van Medina met volgende woorden: “Wat een goede vrouwen zijn de vrouwen van de Ansar. Hun schaamte staat hen niet in de weg om hun religie te bestuderen.” (Bukhari, Ilm, 50)

Desondanks is het een feit dat het onderwerp van vorming bij vrouwen nog tot voor kort werd verwaarloosd. Dit heeft vooral sociale en economische redenen. Dat vrouwen gelijke toegang tot onderwijs hebben als mannen is bijna overal in de wereld een relatief nieuwe ontwikkeling. Derhalve vindt men het nodig om door middel van de ”Wereldvrouwendag” en soortgelijke acties de aandacht te vestigen op zulke onrechtvaardigheden. Hierbij komt ook nog dat moslimvrouwen vooral in Europa omwille van hun geloof en hun kleding te kampen hebben met discriminatie.

Geachte moslims,

Dit alles in gedachten, bidden wij tot Allah dat er een einde komt aan dergelijk onrecht. Moge Allah bovenal onze zusters belonen vanwege hun grote inspanningen bij het streven naar kennis. Allah ta’ala belooft ons in de koran: “[…] Ik zal het werk van iedere werker onder u, hetzij man of vrouw, niet verloren doen gaan. […]” (Soera Al-i Imraan, [3:195])

Hakkında Hasim Angin

BİF Basın Yayın

İlgini Çekebilir

Camilerimiz ve Biz: 4 Nisan 2014 hutbesi

[printfriendly] “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve …