Cumartesi , Şubat 27 2021
Ana sayfa / İslam / Cuma hutbeleri / İslam sanat ve kültürü -28 Eylül 2012 hutbesi-

İslam sanat ve kültürü -28 Eylül 2012 hutbesi-

“Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara Sûresi, [2:148])

Muhterem Müslümanlar,

İnsan âlemi var olduğundan beri, bir olan Allahʼa iman etmeyi ve Oʼna teslim olmayı vaaz eden bir dinin mensuplarıyız. İslam, davranış ve düşüncelerimizi, hayatımızın tüm yönlerini daima sorgulamamızı ve Allahʼın istediği doğrultuda bir hayat yaşayıp yaşamadığımızı denetlememizi ister. Hayata böyle bir bakış açısı, günlük hayatımız, aile ve iş hayatımızdan ibadetlerimize kadar bütün yaşamımızı kapsadığı gibi sanat ve kültür anlayışımızı da kapsamaktadır.

 

İslam kültürünün oluşumundaki kaynak, Kurʼan ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)ʼin sünnetidir. Kurʼanʼın mesajını ve Peygamberimiz (sav)ʼde bulduğumuz hikmeti en iyi şekilde anlamak ve günlük hayatta uygulamaya gayret göstermek; İslam kültürünün çıkış noktaları bunlardır. Kitaplarda yer alan bir olay ile bunu izah edelim: Bir gün üç adam birarada otururlar ve astronomiyle ilgili sorular üzerinde müzakere ederler. Bu tartışmaları uzaktan izleyen bir kişi yanlarına gider ve ne konu üzerine konuştuklarını sorar. Adamlardan biri: Kurʼan tefsiri yapıyoruz. diyerek cevap verir.

 

Değerli Kardeşlerim,

Bugün İslam, Müslümanlar ve camiler zikredilince, hemen hemen hiç kimsenin aklına sanat, kültür veya bilim gibi konular gelmiyor. Halbuki İslam tarihi bu alanlarda zengin hazinelere sahiptir. Bu birikim camiler içerisinde veya onların etrafında gelişen ve bugüne kadar hayatımızda etkisini sürdürmüş ve sürdürecek olan zenginliklerdir.

 

Kurʼan ve Sünnetʼin verdiği mesaj ve ilhâmdan esinlenerek İslam âlimleri zamanın bilgilerini toplamış, geliştirmiş ve gelecek nesillere aktarmışlardır. Sanat, kültür ve ilim alanlarında edindikleri bilgiler sadece kendilerine aitmiş gibi davranmamışlar, bilakis bu bilgilere bütün insanlığın mirası olarak bakılmasını istemişlerdir. Aynı durum, İslam sanatı, kültürü ve bilimi çerçevesinde gelişen; mimarlık, tıp, matematik, kimya, astronomi, tarih, sosyoloji, edebiyat, müzik ve hat sanatı gibi bugünkü hayatımızı hâlâ etkileyen dallar için de geçerlidir.

 

Bu bağlamda 3 Ekim tarihinde Almanya çapında düzenlenecek olan Açık Cami Günüʼnün ana konusu “İslam sanat ve kültürüˮ olacaktır. Amaç, dikkati İslam sanatı, kültürü ve biliminin içinde yatan potansiyele çekmektir. Aynı zamanda, sanat ve kültür alanlarında projelerin teşviki ve yeni girişimlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bilhassa camilerimiz bu hususta önemli bir konuma sahiptirler. Camiler birçok İslam sanat ve kültürü unsurlarının tabanı, haznesi ve uygulama ortamı sayılırlar.

 

Muhterem Müslümanlar,

Bu sebeple Açık Cami Günüʼndeki vazifemiz, ki bu vazife sadece o güne mahsus değildir, İslam kültürünün zenginliğini en iyi şekilde tanıtmak olacaktır. Ümidimiz ve isteğimiz, bu zenginliğin Avrupaʼda da farkedilmesi ve gereken takdiri görmesidir.

 

IGMG İrşad Başkanlığı

Hakkında Hasim Angin

BİF Basın Yayın

İlgini Çekebilir

Camilerimiz ve Biz: 4 Nisan 2014 hutbesi

[printfriendly] “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve …