Pazartesi , Mart 1 2021
Ana sayfa / İslam / Cuma hutbeleri / Hasta ve hastane ziyaretleri

Hasta ve hastane ziyaretleri

“Bir hastayı ziyaret ettiğin zaman sana dua etmesini kendisinden iste. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir.” (İbn Mace, Cenaiz, 1)

Muhterem Kardeşlerim,

Her insan yaratılışı gereği hastalanabilir. Kimin ne zaman hangi hastalığa yakalanacağı Yüce Rabbimizin bilgisi dahilindedir. Bizlere düşen görev ise, hastalık vuku bulduğunda tedavisi için gayret göstermek ve en önemlisi bu sıkıntılı günlerimizde sabredip, Allah’a şükretmektir. Hastalığımızı veya küçük bir rahatsızlığımızı bir imtihan vesilesi sayarak, ona göre bu imtihanı nasıl kazanabileceğimizi düşünmek bir Müslüman olarak temel karakterimiz olmalıdır.

 

Bu bağlamda hasta ziyareti gibi önemli bir kardeşlik sorumluluğumuzu da hatırlamamız gerekmektedir. Zira, Peygamber Efendimiz (sav), hasta ziyaretinin Mü’minlerin Mü’minler üzerindeki temel haklarından biri olduğunu beyan etmiştir. Peygamberimiz ümmetinin hasta olanlarını ziyaret ettiği gibi, gayri müslimleri de ziyaret etmiştir. Ayrıca Efendimiz “Kim bir hastayı ziyaret ederse, Allah’ın rahmetine dalmış olur.” (Tergib Tercümesi, 6/456) diyerek hasta ziyaretinin Allah’ın rahmetinin bir vesilesi olacağını bildirmiştir. Başka bir hadisde ise şöyle buyurulmaktadır: “Bir hastayı ziyaret ettiğin zaman sana dua etmesini kendisinden iste. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir.” (İbn Mace, Cenaiz, 1)

 

Aziz Müminler,

İşte bu çerçevede hastane ziyaretleri daha da önem kazanmaktadır. Zira hastanede yatmakta olan bir hasta, psikolojik olarak daha fazla ilgiye ihtiyaç duyar. Bizim gibi, farklı toplumlarda yaşayan, biraz yaşca ilerlemiş olanlarımızın en azından dil yetersizliği sebebiyle karşılaştığı sıkıntılar, onları yalnızlığa itebilir. Bu yalnızlık bir nebze de olsa akrabaların, dostların ve cemaatin ziyaretleri ile azalır. Çünkü hasta ziyaretinin temel amacı, hastayı teselli etmek, ona umut vermek ve yalnız olmadığı hissini yaşatmaktır. Bir hastamız, dil bilse bile, yine de kendisini teselli edecek bir yakına, bir dosta ihtiyaç duyar. Hastanın yanına varınca; “Allah şifa versin”, “Sizi iyi gördüm”, “İyiye gidiyorsunuz” şeklinde güzel sözler söylenmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Bir hastanın yanına girince, ona sağlık ve uzun ömür temennisiyle onu rahatlatın. Zira böyle yapmak onun gönlünü hoş eder.” (Tirmizi, Tıbb, 35)

 

Değerli Kardeşlerim,

Bunun için cemiyetlerimizin bu hasta ziyaretlerini bir plan ve programa bağlayarak, gerekirse hastane yönetimi ile irtibata geçerek, hastanelerdeki ihtiyaçların Müslümanların ihtiyaç ve geleneklerine göre giderilmesini temin etmeleri gerekmektedir. Bu, ferden olduğu kadar cemaat olarak da hepimizin görevidir. Bu cemaat olarak bizi temsil eden cemiyetimizin de cemaatine karşı bir kardeşlik görevidir. Ferdî sorumluluğun yanı sıra, cemaat ve kardeşlik şuurumuzu pekişmesi için, cemiyetimiz ve imamlarımız öncülüğünde hastalarımızı ziyaret etmemiz üzerimize bir haktır.

 

Cemiyetimizin hastanelerde yapabileceği görevler arasında, az önce de bahsettiğimiz gibi, dil sorunlarından kaynaklanan iletişim yetersizliği, namaz kılmak için bir yerin temin edilmesi, yiyeceklerin helâl yiyecek olmasına dikkat edilmesi ve hatta sosyal danışmanlık gibi, zaten normalde hastanelerin görevi olan konularda aktif olması görevi vardır.

 

Cemiyetimizin ve cemaatimizin böyle bir görevi üstlenmesi, dinimizin bizlere yüklediği kardeşlik görevinin yerine getirilmesini daha da kolaylaştıracaktır. Yani, hastane ziyaretleri ve Müslüman veya gayri müslim hastalarımızın oradaki problemleri ile ilgilenmek, bizim için hem bir dinî vazife ve hem de sosyal bir mesuliyettir. Allah, hastalarımıza acil şifalar ihsan etsin.

 

IGMG İrşad Başkanlığı

Hakkında Hasim Angin

BİF Basın Yayın

İlgini Çekebilir

Camilerimiz ve Biz: 4 Nisan 2014 hutbesi

[printfriendly] “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve …