Perşembe , Şubat 25 2021
Ana sayfa / İslam / Cuma hutbeleri / Ev sohbetleri cemaatin temelidir : -19 Nisan 2013 hutbesi-

Ev sohbetleri cemaatin temelidir : -19 Nisan 2013 hutbesi-

“Ey bürünüp sarınan (resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket.” (Müddessir suresi, 74:1-5)

Muhterem Müminler,

Ahlak ve maneviyat eğitiminin en köklü ve en etkili bir şekilde yapılabildiği yerlerin başında ev sohbeti halkaları gelir. Daha İslam’ın ilk günlerinden itibaren ilahi vahyin Müslüman yüreklere ilmek ilmek işlendiği evler vardı. Bu evler ilk Müslümanlara inen vahyin bir taraftan öğretilmesinin, diğer taraftan da pratiğe geçirilmesinin beşikliğini yapan okullar idi. “Ey bürünüp sarınan (resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket.”(Müddessir suresi, 74:1-5) emrini alan ve harekete geçen Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bazen kendi evinde, bazen Hz. Ebû Bekir (r.a.)’ın veya diğer sahabilerin evinde bu tebliğ ve davet çalışmalarına ara vermeden devam ederdi. Bu sahabeler arasından en meşhuru ise, Erkam b. Ebü’l Erkam (r.a.) ve onun evi idi. İşte tarih boyunca evlerde yapılan sohbetlerin hemen hemen tamamı bu son isim, yani Erkam b. Ebü’l Erkam (r.a.)’ın ismi ile anılır olmuştur.

 

Değerli Kardeşlerim,

İslam bu ev okullarında öğrenilmiş, bu evlerde yapılan sohbetler neticesinde hayat bulmuş, İslam’ı geleceğe aktaracak örnek şahıslar hep bu ev tezgahlarında, sohbet gergeflerinde yetiştirilen insanlar arasından çıkmıştır. Ev sohbetleri vasıtasıyla kardeşlikler oluşmuş ve pekişmiş, hayatın sevinç ve hüzünleri aynı anda teneffüs edilmiş, ortaya çıkan problemlere çözüm yolları buralarda aranmış, gayesi ve hedefi bir olan cemaat bu yolla elde edilmiştir. İnsanlar arasında eşitlik, adalet ve en mükemmele ulaşma gayretleri de yine buralarda gerçekleşmiştir. Çünkü ev sohbetleri en özlü ve en samimi sohbetlerin yapıldığı ve nasihatlarda bulunulan yerlerdir. Nasihat ise, “Din nasihattır.” (Buhârî, İman, 43) hadîs-i şerifinde de buyurulduğu gibi, dinimizin temelidir.

 

Muhterem Müslümanlar,

Yaşadığımız coğrafyada cemaat ruhuna sahip olan bir topluluk hâline gelebilmek ve samimiyetle birbirimize kenetlenmek için ev sohbetlerinin yeniden ve formatına uygun bir şekilde yapılmasına ihtiyacımız vardır. Bu gerçekten hareketle, zaten daha önceden de yapılan ev sohbetlerinin yeniden düzenlenmesine ve hazırlanan ders materyallerine uygun bir şekilde yapılmasına bütün camilerimizde başlamış bulunmaktayız. Konunun önemine binaen bir daha bütün cemaatimize ve idarecilerimize duyurmak istiyoruz ki, geleceğimiz din eğitimimizin en yaygın bir şekilde yapılmasında ve bütün cemaatimize yayılacak şekilde ona sahip çıkmamızda yatmaktadır. Bunun en temel yollarından biri ve belki de ilki ev sohbetleridir. “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder; kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız.”(Âl-i İmrân suresi, 3:110) ayetinde de ifade buyurulduğu gibi, bizler içinde bulunduğumuz topluma hayrı yaymakla ve onu kötülükten alıkoymakla görevliyiz. Bütün imkânları kullanarak bunları yapmalıyız; cemaat olarak da buna sahip çıkmalıyız. Cenâb-ı Hak, hepimizi bütün hayırlı işlerimizde muvaffak kılsın inşallah.

 

IGMG İrşad Başkanlığı

Hakkında Hasim Angin

BİF Basın Yayın

İlgini Çekebilir

Camilerimiz ve Biz: 4 Nisan 2014 hutbesi

[printfriendly] “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve …